http://www.mscservices.eu/ru

Title : MSC Services

: ISO, системи за управление, 9001, 27001, 20000, 22301, 31000, сигурност на информацията, консултиране, стандарт, информационна сигурност, внедряване, разра

Description: MSC Services - Консултанти по ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, BS 25999, ISО 31000.

: HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 07 Aug 2017 20:18:57 GMT Server: Apache Cache-Control: max-age=0 Expires: Mon, 07 Aug 2017 20:18:57 GMT Vary: Accept-Encoding Connection: close Content-Type: text/html;charset=utf-8

(): 2.3952488899231

: MSC Services Услуги Системи за управлениеАБОНАМЕНТОбучениеСвържете се с насСофтуер ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ. ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ. Нашите Услуги Услуга Услуга. повече Услуга Услуга. повече Услуга Услуга. повече Услуга Услуга. повече » MSC Services MSC Services - Консултанти по ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001 НОВО:   УЧЕБЕН КУРС ЗА СЕРТ?Ф?Ц?РАН? ВНЕДР?ТЕЛ? НА С?СТЕМ? ЗА УПРАВЛЕН?Е НА С?ГУРНОСТТА НА ?НФОРМАЦ?ЯТА съгласно изискванията на ISO 27001. Сертифициран от международния орган за сертификация на персонал PECB (Professional Evaluation and Certification Board), IAS акредитация. Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД (MSC Services) е консултантска къща, предлагаща високо квалифицирани услуги в областта на обучението, консултирането и одитирането на системи за управление на качеството, сигурността на информацията, услугите, непрекъсваемостта на бизнесa. Екипът ни предоставя помощ за целия процес по разработка, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление, както и при извършване на обучения, вътрешни одити, анализ на съотвтествието с изискванията на станадртите. Предлагаме професионално консултиране при внедряване на системи за управление на : Качеството - ISO 9001 Сигурността на информацията - ISO 27001 Услугите - ISO 20000 Непрекъсваемостта на бизнеса - ISO 22301,както и ?нтегрирани системи, съдържащи всички или част от изброените по-горе като подсистеми. Управление на риска - ISO 31000.Основните стандарти, чиито изисквания са във фокуса на дейността ни са:ISO 9001 – Стандарт, определящ изисквания към системи за управление на качествотоISO 27001 – Стандарт, определящ изисквания към системи за управление сигурността на информациятаISO 20000 – Стандарт, определящ изисквания към системи за управление на  услугитеBS 25999 – Стандарт, определящ изисквания към системи за управление непрекъсваемостта на бизнес процеситеISO 22301 - Стандарт, определящ изисквания към системи за управление непрекъсваемостта на бизнес процесите ISO 31000 – Стандарт, определящ изискванията към управление на риска.Нашият екип обединява познанията на консултанти със сериозен опит в областта на сертификацията и консултирането на системи за управление на качеството, сигурността на информацията, управлението на услугите, непрекъсваемостта на бизнес процесите като част от тях са и сертифицирани одитори от Mеждународния регистър на сертифицираните одитори IRCA London и Борда за професионално оценяване и сертификация PECB Montreal.Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД (MSC Services) е оторизиран партньор за обучения на Борда за професионално оценяване и сертификация PECB Montreal.Ако желаете да получите цена и условия за работа на нашите консултанти по системи за управление (ISO системи), свържете се с нас чрез формата за обратна връзка. НОВ?Н? Международната организация по стандартизация ISO публикува няколко нови версии на стандарти, както и нови стандарти от началото на 2016 година: ISO/IEC 27000:2016 - Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary ....... прочети повече Стандарти ISO 9001ISO 27001ISO 20000BS 25999ISO 22301ISO 31000НОВ?Н?ПУБЛ?КАЦ?? Стандарти ISO 9001ISO 27001ISO 20000BS 25999ISO 22301ISO 31000НОВ?Н?ПУБЛ?КАЦ?? Контакти 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2 office@mscservices.eu +359 2 4422 637 +359 889 622 637 Социални Facebook Twitter Youtube Copyright  © MSC Services - Консултанти по ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 9001, ISO 31000, BS 25999 • admin • :
2008 SkyLog.kz - : Mons
: ICQ: 7478268 Email: support@skylog.kz SkyLog